top of page

שרשרת הדורות: למה אנחנו מתנהגים בדיוק כמו ההורים שלנו?

בלי לשים לב, משפחות מורישות מדור לדור התנהגויות וכללים מסוימים. מה אנחנו מעבירים לדור הבא, איך "שוברים את המעגל" עבור התנהגויות שליליות, ומה קורה איתן כשמקימים משפחה?

לינק לכתבה של עשהאל שפורסמה במאקו ב27.5.20bottom of page