untitled-567_websize.jpg

עשהאל וגלית מביאים כל אחד את מערך המיומנויות הייחודי והמשלים שלהם על מנת לטפח סביבה בו א.נשים יכולים להרגיש, חופשי. הם מאמינים שהאמצעים לחברה חיובית, בריאה ומכילה מתחילים קודם כל באינטראקציות ויחסים הקרובים שלנו.

ד״ר עשהאל רומנלי

הוא עו״ס קליני, מטפל ומדריך זוגי ומשפחתי מוסמך, איש אילתור, מרצה ומנחה סדנאות בארץ ובעולם. עשהאל הוא המייסד ומנהל עם אשתו את מכון המרחב הפוטנציאלי להעשרת יחסים, העוזר לא.נשים לייצר קשרים אותנטיים ומשחקיים בכדי להרגיש חופשי. כמו כן, עשהאל הוא המנהל האומנותי של תאטרון הפלייבק אור חוזר בירושלים.


גלית רומנלי
גלית מתמחה בהארה וחגיגה של החוזקות של א.נשים על מנת שירגישו נראים ונשמעים. באמצעות לקיחת בעלות על הנרטיב האישי, היא מסייעת לא.נשים לטפח קשרים אותנטיים שמובילים לאדוות של שינויים חיוביים במעגלים הקרובים אליהם.

במשך למעלה מעשור גלית עבדה עם סוכני שינוי ברחבי העולם בכדי להרחיב ולהעצים את טווח ההשפעה שלהםן.

גלית מדריכת הנקה מוסמכת המתמחה באֵבֶל הנקה, מאמנת אישית בעלת תואר שני במגדר, ודוקטורנטית למגדר בנושא אשמה אמהית.