top of page

אנימפרוביזציה: השפעת הכשרה בכישורי אילתור תיארטליים על עמדות והתערבויות פסיכוסוציאליות של קלינאים/ות

זהו התקציר של מחקר הדוקטורט שחקר כיצד הכשרת מטפלים/ות בכישורי אילתור תיאטרליים ישפיע על התפיסה העצמית שלהם/ן והתערבותם/ן הקלינית.

מתוך התקציר:

״ ... עד היום, נכתב מעט על השימוש בכישורי אילתור תיאטרליים בעבודה קלינית. במחקר זה, הוגדר מושג חדש, "אנימפרוביזציה”, שמתייחס לחוויה הסובייקטיבית של הקלינאי בעת שהוא חווה רגעי אילתור בשעה הטיפולית. הבנה מעמיקה של חווית האנימפרוביצזיה, יחד עם המשתנים הנמדדים, עשוייה לתרום לפיתוח ידע אודות תרומתה של האימפרוביזציה לעבודה קלינית...״


Comments


bottom of page