untitled-567_websize.jpg

עשהאל וגלית מביאים כל אחד את מערך המיומנויות הייחודי והמשלים שלהם על מנת לטפח סביבה בו א.נשים יכולים להרגיש, חופשי. הם מאמינים שהאמצעים לחברה חיובית, בריאה ומכילה מתחילים קודם כל באינטראקציות ויחסים הקרובים שלנו.

ד״ר עשהאל רומנלי

הוא עו״ס קליני, מטפל ומדריך זוגי ומשפחתי מוסמך, איש אילתור, מרצה ומנחה סדנאות בארץ ובעולם. עשהאל הוא המייסד ומנהל עם אשתו את מכון המרחב הפוטנציאלי להעשרת יחסים, העוזר לא.נשים לייצר קשרים אותנטיים ומשחקיים בכדי להרגיש חופשי. כמו כן, עשהאל הוא המנהל האומנותי של תאטרון הפלייבק אור חוזר בירושלים.


גלית רומנלי
גלית מתמחה בהארה וחגיגה של נקודות החוזק והחוויות של א.נשים כדי שיוכלו להרגיש שנראים ונשמעים במטרה לטפח קשרים אותנטיים משפיעים תוך טיפוח שינוי חברתי באמצעות סנגור עדין. במשך למעלה מעשור גלית עבדה עם סוכני שינוי ברחבי העולם בכדי להרחיב את טווח ההגעה שלהם ולהגביר את משימותיהם.

גלית מדריכת הנקה מוסמכת המתמחה באֵבֶל הנקה, מאמנת אישית ובעלת תואר שני במגדר.